Fotowoltaika porady

Jak wybrać dobre panele fotowoltaiczne

Uncategorized

ZMNIEJSZANIE UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ

Polska przeżywa obecnie duży zwrot w krajowej polityce mieszkaniowej, którego ważnym elementem jest rewizja polityki termomodernizacyjnej. 

Porównaj najlepsze oferty na instalacje fotowoltaiczne

Efektywność energetyczna

W Polsce za kwestie związane z efektywnością energetyczną odpowiadają Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ponadto za niektóre instrumenty przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (np. zasiłek opałowy) odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednak nie utworzono międzywydziałowego organu do zarządzania tym problemem, a odpowiednie zainteresowane strony znajdują się dopiero na bardzo wczesnym etapie swojej pracy.

Dowiedz się więcej: Czym charakteryzuje się pozyskiwanie klientów dla branży fotowoltaicznej?

Termomodernizacje

Ramy termomodernizacji w Polsce obejmują termomodernizację wszelkiego rodzaju budynków mieszkalnych i komunalnych (w tym szkół i szpitali); lokalna sieć ciepłownicza i lokalne źródła ciepła; oraz instalację odnawialnych źródeł energii lub wysokowydajnych urządzeń energetycznych. Termomodernizacja tradycyjnie należała do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzialnego za program na podstawie ustawy z 1998 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków eksploatowanych (poświęconej głównie budownictwu wielorodzinnemu). Program opiera się na premii stanowiącej spłatę części kredytu komercyjnego dystrybuowanego przez Państwowy Bank Rozwoju. Premia jest oferowana dopiero po dokładnym i kosztownym audycie energetycznym i opiera się na szacunkach rocznych oszczędności energii. Dlatego też, pomimo oferowania spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym i indywidualnym właścicielom, ostatecznie pomogło w renowacji głównie większych jednostek. 

Projekty termomodernizacyjne

 Habitat for Humanity Poland korzysta z okazji do dzielenia się swoim doświadczeniem zdobytym podczas realizacji projektów termomodernizacyjnych i remontowych. Bezpośredni kontakt z beneficjentami i innymi interesariuszami (takimi jak pracownicy socjalni i administratorzy nieruchomości) pomógł organizacji zrozumieć przeszkody uniemożliwiające ludziom skorzystanie z dotacji.

Habitat Poland wierzy, że program zapewni impuls do integracji programu ubóstwa energetycznego z polityką mieszkaniową i budowlaną. Wspólnie z naszymi partnerami z Koalicji Mieszkaniowej przygotowaliśmy dokument strategiczny określający różne mechanizmy, które można wykorzystać do wsparcia termomodernizacji w biedniejszych gospodarstwach domowych. Proponowane rozwiązania obejmują:

  • Uproszczenie procedury audytu energetycznego i/lub finansowanie audytu ze środków publicznych (jako obowiązek publiczny);
  • Podwyższenie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na spłatę kredytów dla rodzin uboższych;
  • Wprowadzenie publicznego funduszu ubezpieczeniowego lub funduszu gwarancyjnego dedykowanego kredytom remontowym;
  • Wprowadzenie premii lub dotacji, która nie jest oparta na kredycie komercyjnym, ale na wysokości oszczędności zgromadzonych na remont lokalu.

Źródło: https://getwarmhomes.org/policy/best-practice-from-poland-energy-poverty-reduction-through-thermo-modernization/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *